Adatkezelési szabályzat

1. Általános rendelkezések

A Márta Vaskó-Szrakity e.v. (a SmartNinja franchise magyarországi partnere) és a SNIT, tečaji IT veščin d.o.o. (a SmartNinja franchise jogtulajdonosa) – a továbbiakban együtt: „Adatkezelő” – a www.smartninja.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetőjeként tudatában vannak a személyes adatok és a magánszféra védelmének kiemelt jelentőségével.

Magyarországon a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (The General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Ezek az előírások meghatározzák a vonatkozó jogokat, kötelezettségeket, alapelveket, valamint meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyekkel megakadályozhatóak a magánszférát és az emberi méltóságot sértő jogellenes és indokolatlan személyes adatkezelések.

2. A személyes adatok védelme

A GDPR előírásainak megfelelően az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatokhoz fűződő jogaidat elismerve, hogy

3. Ki láthatja az adataidat?

Az adataidat az alábbi cégek operatív teamjeinek tagjai láthatják:

 1. A SmartNinja franchise magyarországi partnere:
  Cégnév: Márta Vaskó-Szrakity e.v.
  Székhelye: Fogarasi út 27/a, 1148 Budapest
  Ügyvezetője: Miha Fabjan
 2. A SmartNinja franchise jogtulajdonosa:
  Cégnév: SNIT, tečaji IT večin d.o.o.
  Székhelye: 8000 Novo mesto Ulica Slavka Gruma 100. - Szlovénia
  Ügyvezetője: Miha Fabjan
 3. Harmadik cégek. Minden ilyen harmadik cég megfelel a GDPR előírásainak.

4. Hol tároljuk az adataidat?

Az adataidat az általunk kezelt adatbázisokban és külső cégek adatbázisaiban tároljuk.

Mindegyik külső cég megfelel a GDPR előírásainak. Az adataidat semmilyen más külső céggel nem osztjuk meg.

5. Milyen adatokat gyűjtünk be?

Marketing célokra az alábbi adatokat kérjük be:

A szolgáltatásunk nyújtásához (a SmartNinja kurzusra történő jelentkezéshez) az alábbi adatokat kérjük be:

A kötelezően megadandó adatok:

Opcionálisan megadható adatok:

6. Mire használjuk fel az adataidat?

A beleegyezésed esetén az Adatkezelő felhasználhatja az adataidat abból a célból, hogy tájékoztasson a kereskedelmi és működési céljainkról.

Az Adatkezelő az előzetes értesítésed és írásbeli beleegyezésed nélkül nem továbbítja, nem adja kölcsön és nem adja el az adataidat semmilyen harmadik félnek.

Kereskedelmi és működési célokból az Adatkezelő duplikált opt-in rendszert működtet, amely azt jelenti, hogy csak azoknak a személyeknek küld e-mail üzeneteket, akik kifejezetten hozzájárultak a Weboldalról történő e-mail üzenetek fogadásához. Az Adatkezelő speciális programot használ a kéretlen levelekkel történő visszaélések ellen és a jelszavak védelme érdekében, amellyel az Adatkezelő csökkenti a személyes adatokkal harmadik személyek által történő visszaélések lehetőségét.

7. Mennyi ideig tároljuk az adataidat?

A személyes adataidat annyi ideig tároljuk, amennyit a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályi előírások meghatároznak.

Valamennyi külső cég adatbázisa saját szabályokkal rendelkezik az adatok tárolásának időtartamát illetően. Ezért ezek szabályait az adott adatkezelő külső cég adatkezelési tájékoztatójából tudhatod meg.

8. Hogyan tudod kezelni az adataidat?

A SmartNinja adatbázis számára megadott személyes adataidat a következő módon tudod törölni:

9. A Weboldal használóinak nyomonkövetése.

Amikor a Weboldalt böngészed és közben nem jelentkezel be semmilyen online szolgáltatásba, akkor anonim módon böngészhetsz. A böngészés alatt semmilyen személyes információ nem kerül rögzítésre, begyűjtésre. Ez azonban attól függ, hogy anonim módon vagy regisztrált felhasználóként használod a Weboldalt. A nyomonkövetési módszerek közül a „cookie”, vagy magyarul „süti” néven ismert módszert használjuk. A cookie azonosítók a számítógéped merevlemezére íródnak annak érdekében, hogy észleljenek téged a legközelebbi weboldal látogatásod alkalmával anélkül, hogy be kellene jelentkezned a Weboldalra. A cookie-k nem nyernek ki semmilyen adatot a számítógéped merevlemezéről, nem telepítenek vírusokat a számítógépedre, nem nyernek ki semmilyen személyes információt a számítógépedről.

A weboldalunk a következő cookie-kat használja:

10. A Weboldal biztonsági funkciói.

Az Adatkezelő számára fontos a biztonság, ezért arra törekszik, hogy megvédje a személyes adataidat. A jogosulatlan belépés, használat és közzététel megakadályozása többféle biztonsági technológia és eljárás alkalmazásával biztosított. A Weboldalon megadott személyes adataidat olyan rendszer tárolja, amelyhez csak limitált és ellenőrzött hozzáférés lehetséges.

11. Más weboldalakhoz kapcsolódás

Azok a weboldalak, amelyek a mi Weboldalunkhoz kapcsolódnak a mi adatkezelési szabályzatunktól eltérőek lehetnek. A személyes adataid védelme érdekében javasoljuk, hogy tájékozódj azon weboldalak adatkezelési szabályzatáról, ahová a mi weboldalunkon keresztül csatlakozol.

12. Hogyan tudsz kapcsolatba lépni velünk?

A SmartNinja franchise magyarországi üzemeltetőjén keresztül:
Cégnév: Márta Vaskó-Szrakity e.v.
Székhelye: Fogarasi út 27/a, 1148 Budapest
Ügyvezetője: Miha Fabjan
E-mail cím: info@smartninja.hu

A SmartNinja franchise tulajdonosán keresztül:
Cégnév: SNIT, tečaji IT večin d.o.o.
Székhelye: 8000 Novo mesto Ulica Slavka Gruma 100. - Szlovénia
Ügyvezetője: Miha Fabjan
E-mail cím: info@smartninja.org

Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül válaszoljunk a megkeresésedre.

13. Melyek a jogorvoslati lehetőségeid?

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem értesz egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhatsz.

Az Adatkezelő az adatot nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Bejelentés köteles adatkezelési tevékenységünk:
A hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, hírlevél regisztráció és küldés céljából történő adatgyűjtés megnevezésű adatkezelési tevékenységünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál bejelentettük és az Infotv. 68. § (6) alapján az adatkezelést nyilvántartásba vette.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-137332/2018.

A jelen adatkezelési szabályzat a Weboldalon történő közzétételtől kezdve hatályos.

Iratkozz fel a hirlevelünkre!