Adatkezelési szabályzat

1. Általános rendelkezések

A Márta Vaskó-Szrakity e.v. (a SmartNinja franchise magyarországi partnere) és a SNIT, tečaji IT veščin d.o.o. (a SmartNinja franchise jogtulajdonosa) – a továbbiakban együtt: „Adatkezelő” vagy “Mi” – a www.smartninja.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője jelen szabályzatban rögzíti a Weboldalra látogatók, és a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban: Érintett, jelen dokumentumban: “Te”) adatainak kezelésére, védelmére, tárolására vonatkozó szabályokat.

2. A személyes adatok védelme

Adatkezelő tudatában van a személyes adatok és a magánszféra védelmének kiemelt jelentőségével. Magyarországon a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (The General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Ezek az előírások meghatározzák a vonatkozó jogokat, kötelezettségeket, alapelveket, valamint meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyekkel megakadályozhatóak a magánszférát és az emberi méltóságot sértő jogellenes és indokolatlan személyes adatkezelések.

Az Adatkezelő bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységet folytat. Éppen ezért a fentieken túl meg kell felelnie a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvénynek és a kapcsolódó rendeleteinek a bejelentés köteles képzésekre vonatkozó feltételeinek, melyek további jogi kötelezettségek teljesítését írnak elő.

A GDPR előírásainak megfelelően az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatokhoz fűződő jogaidat elismerve, hogy

A Weboldalon kétféleképpen adhatsz meg magadról adatot, információt:

 1. Ha igénybe veszed a Weboldal szolgáltatásait, és közben kifejezetten a rendelkezésünkre bocsátasz személyes adatot. (3.-8. pont)
 2. Ha a Weboldalt böngészed, annak használatával kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátasz adatot. (9.-11. pont)

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésén alapul. Jogosult vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adataid törlését kérni. Ezt az Adatkezelőhöz megtett írásos bejelentéssel tudod jelezni, azonban ezt abban az esetben nem tudja az Adatkezelő teljesíteni, ha az adatkezelés, vagy -továbbítás az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például a felnőttképzési törvénynek való megfelelés, illetve a számlák megőrzését is jogszabály írja elő).

3. Ki láthatja az adataidat?

Az adataidat az alábbi cégek operatív csoportjának tagjai láthatják:

4. Hol tároljuk az adataidat?

Az adataidat az általunk kezelt adatbázisokban és külső cégek adatbázisaiban tároljuk.

Mindegyik külső cég megfelel a GDPR előírásainak. Az adataidat semmilyen más külső céggel nem osztjuk meg.

5. Milyen adatokat kérünk be és kezelünk?

Marketing célokra az alábbi adatokat kérjük be és kezeljük:

A szolgáltatás nyújtásához (a SmartNinja kurzusra történő jelentkezéshez) az alábbi adatokat kérjük be és/vagy kezeljük:

 1. A hatályos felnőttképzési törvény értelmében:
  • családi és utóneved;
  • születési családi és utóneved (amennyiben eltér a családi és utónévtől);
  • születési helyed és időpontod;
  • édesanyád születési neve;
  • e-mail címed;
  • oktatási azonosító számod;
  • legmagasabb iskolai végzettséged
  • külföldi résztvevő esetén ennek ténye.

Számlázással kapcsolatos adataid:

Az Adatkezelő a képzésen Résztvevők személyhez fűződő jogait (elsősorban a becsületét, jóhírnevét, magántitkát) nem sértő módon a Résztvevőkről az oktatások közben egyedi és/vagy tömeges fénykép- és videofelvételeket készít.

6. Mire használjuk fel az adataidat?

7. Mennyi ideig tároljuk az adataidat?

A személyes adataidat annyi ideig tároljuk, amennyit a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályi előírások meghatároznak.

8. Hogyan tudod kezelni az adataidat?

A SmartNinja adatbázis számára megadott személyes adataidat a következő módon tudod törölni:

9. A Weboldal használóinak nyomonkövetése

Amikor a Weboldalt böngészed és közben nem jelentkezel be semmilyen online szolgáltatásba, akkor anonim módon böngészhetsz. A böngészés alatt semmilyen személyes információ nem kerül rögzítésre, begyűjtésre. Ez azonban attól függ, hogy anonim módon vagy regisztrált felhasználóként használod a Weboldalt. A nyomonkövetési módszerek közül a „cookie”, vagy magyarul „süti” néven ismert módszert használjuk. A cookie azonosítók a számítógéped merevlemezére íródnak annak érdekében, hogy észleljenek téged a legközelebbi weboldal látogatásod alkalmával anélkül, hogy be kellene jelentkezned a Weboldalra. A cookie-k nem nyernek ki semmilyen adatot a számítógéped merevlemezéről, nem telepítenek vírusokat a számítógépedre, nem nyernek ki semmilyen személyes információt a számítógépedről.

A weboldalunk a következő cookie-kat használja:

10. A Weboldal biztonsági funkciói

Az Adatkezelő számára fontos a biztonság, ezért arra törekszik, hogy megvédje a személyes adataidat. A jogosulatlan belépés, használat és közzététel megakadályozása többféle biztonsági technológia és eljárás alkalmazásával biztosított. A Weboldalon megadott személyes adataidat olyan rendszer tárolja, amelyhez csak limitált és ellenőrzött hozzáférés lehetséges.

11. Más weboldalakhoz kapcsolódás

Azok a weboldalak, amelyek a mi Weboldalunkhoz kapcsolódnak a mi adatkezelési szabályzatunktól eltérőek lehetnek. A személyes adataid védelme érdekében javasoljuk, hogy tájékozódj azon weboldalak adatkezelési szabályzatáról, ahová a mi weboldalunkon keresztül csatlakozol.

12. Hogyan tudsz kapcsolatba lépni velünk?

A SmartNinja franchise magyarországi üzemeltetőjén keresztül:

A SmartNinja franchise tulajdonosán keresztül:

Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül válaszoljunk a megkeresésedre.

13. Melyek a jogorvoslati lehetőségeid?

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem értesz egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhatsz.

Az Adatkezelő az adatot nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

A jelen adatkezelési szabályzat a Weboldalon történő közzétételtől kezdve hatályos.

Iratkozz fel a hirlevelünkre!